Uživatelská dohoda

Tato Uživatelská smlouva (dále jen „Smlouva“) upravuje vztah mezi vlastníkem stránek pest.bigbadmole.com/cs/ (dále jen „Správa“) na jedné straně a uživatelem stránky (dále jen „Uživatel“) na straně druhé.

Používáním webu souhlasíte s podmínkami této smlouvy.

Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, web nepoužívejte!

Práva a povinnosti stran

Uživatel má právo:

 • vyhledávání informací na Stránce;
 • přijímat informace na Stránkách;
 • Komentář k obsahu zveřejněnému na Stránkách;
 • částečně kopírovat informace na jiné weby s povinným uvedením pest.bigbadmole.com/cs/ jako zdroje;
 • používat informace o Stránce pro osobní nekomerční účely;
 • používat informace o Stránce pro komerční účely s písemným souhlasem Administrace.

Správa má právo:

 • podle svého uvážení a potřeby vytvořit, upravit, zrušit pravidla;
 • omezit přístup k jakýmkoli informacím na Stránce;
 • vytvářet, upravovat, mazat informace;
 • umísťovat reklamní materiály partnerů.

Uživatel souhlasí:

 • nebude šířit informace na Stránkách, jejichž cílem je podpora války, podněcování etnické, rasové nebo náboženské nenávisti a nepřátelství, jakož i další informace, za jejichž šíření je poskytována trestní nebo správní odpovědnost;
 • nenaruší web;
 • Na webu nezavazujte akce, jejichž cílem je klamat ostatní uživatele;
 • Nezveřejňovat na Stránkách materiály reklamní, erotické, pornografické nebo urážlivé povahy, ani další informace, jejichž zveřejnění je zakázáno nebo je v rozporu s normami platné legislativy Ruské federace;
 • Nepoužívejte skripty (programy) pro automatizovaný sběr informací a / nebo interakci s webem a jeho službami.

Správa se zavazuje:

 • udržovat web, pokud to není možné z důvodů mimo kontrolu administrace.

Odpovědnost stran

 • správa neodpovídá za rozpor mezi očekávaným uživatelem a skutečnými obdrženými informacemi;
 • správa nenese žádnou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami;
 • v případě vyšší moci (vojenské operace, mimořádný stav, přírodní katastrofa atd.) Správa nezaručuje bezpečnost informací zaslaných uživatelem, ani nepřetržitý provoz informačního zdroje.

Podmínky smlouvy

Tato dohoda vstupuje v platnost při každém použití stránky.

Smlouva přestane platit, jakmile se objeví nová verze.

Správa si vyhrazuje právo jednostranně změnit tuto dohodu podle svého uvážení.

Administrace neinformuje uživatele o změně Smlouvy.
Švábi

Komáři

Blechy